Carina i porezi

Da li ste znali da roba koja ulazi u EU spolja podliježe zajedničkim carinskim tarifama i bescarinskom kretanju unutar granica EU? Tako je zahvaljujući Carinskoj uniji EU, koja predstavlja jedno od najvećih dostignuća Evropske unije, jedan od njenih osnovnih stubova i bitan element u funkcionisanju jedinstvenog tržišta. Sve države članice EU su dio Carinske unije EU i sve zemlje koje teže pridruživanju EU, uključujući Crnu Goru, moraju ispuniti zahtjeve iz Poglavlja 29: Carinska unija. Pomoć EU je usko povezana sa pristupnim pregovorima u okviru ovog poglavlja.

Do sada je EU dodijelila Crnoj Gori 8,26 miliona eura kako bi unaprijedila oblast carinske politike. Kroz različite projekte, EU je pomogla izgradnju kapaciteta, modernizaciju i digitalizaciju Uprave carina. Osim toga, podržala je jačanje granične i unutrašnje kontrole i otkrivanje organizovanog kriminala i korupcije, što je na kraju dovelo do bolje zaštite društva i efikasnije naplate prihoda u korist svih građana Crne Gore. Buduća pomoć EU u ovoj oblasti biće pretežno usmjerena na implementaciju složenih IT sistema predviđenih Carinskim zakonikom Unije (UCC), što će omogućiti potpunu međusobnu povezanost i interoperabilnost crnogorskih IT sistema sa IT sistemima država članica EU.

Pored toga, EU izdvaja značajna sredstva za podršku reformi oporezivanja u Crnoj Gori. Od 2007. godine dodijelila je približno 2,5 miliona eura pomoći poreskoj oblasti, podržavajući izgradnju kapaciteta, modernizaciju i digitalizaciju Poreske uprave, kao i dalje usklađivanje crnogorskog pravnog okvira sa pravnom tekovinom EU u oblasti poreske politike. EU će nastaviti da pruža svoju finansijsku pomoć u ovoj oblasti i podržava Crnu Goru u ispunjavanju uslova iz Poglavlja 16: Porezi.

Projekti