Vladavina prava

Poštovanje vladavine prava je od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog demokratskog društva. To je ključni uslov za ekonomski rast i najvažniji preduslov za zaštitu osnovnih prava. Zato je očuvanje, jačanje i podržavanje vladavine prava tako visoko na dnevnom redu EU. To je ključni element procesa pristupanja.

Sa Crnom Gorom je pokrenut novi pristup pregovorima. Pregovaračka poglavlja koja se smatraju „kičmom“ vladavine prava (Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava i Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost) otvorena su među prvima, a zatvaraju se posljednja. Drugim riječima, vladavina prava određuje ukupan tempo pregovora Crne Gore o pristupanju EU.

Kako bi podržala reforme vladavine prava u Crnoj Gori, EU je pružila finansijsku i tehničku podršku. Od 2014. godine izdvojila je 42,3 miliona eura za poboljšanje nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Takođe, godinama podržava izgradnju kapaciteta u policiji i upravljanju granicama. U godinama koje dolaze, EU će nastaviti da pruža podršku ovom sektoru. Njena dalja pomoć biće usmjerena na integrisano upravljanje granicom, racionalizaciju sudova, razvoj IT kapaciteta i sistema u pravosuđu i nadogradnju Centra za prihvat migranata na Božaju.