objavljeno

Završen projekat “Razvoj baze podataka puteva”

Crna Gora je dobila kompjuterizovan sistem upravljanja mrežom državnih puteva. To je rezultat realizacije projekta “Razvoj baze podataka puteva”, kojim će Uprava za saobraćaj kao krajnji korisnik u značajnoj mjeri unaprijediti poslove upravljanja, razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva. Projektom koji se finansira sredstvima Evropske unije a kofinansira novcem korisnika, prikupljeni su i obrađeni podaci o 1783 kilometara crnogorskih magistralnih i regionalnih puteva. Oni sada čine jedinstvenu kompjuterizovanu bazu.

Projekat prikupljanja i obrade podataka o crnogorskoj putnoj mreži započeo je u decembru 2017. godine. Na konferenciji povodom završetka projekta, koja je održana u EU info centru, koordinator projekta i predstavnik SPEA Engineering, Lorenzo de Angelis, istakao je da je glavni cilj projekta bio razvoj sistema podrške za upravljanje putevima u skladu sa najboljim međunarodnim standardima. Taj sistem podrške je konfigusiran i popunjen aktuelnim podacima o putnoj mreži, a što će omogućiti centralizovano upravljanje podacima o crnogorskim putevima, zasnovano na upotrebi kompjuterskih sistema.

Zamjenica šefa odsjeka za saradnju Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Audrone Urbonaviciute, naglasila je da će Evropska Unija nastaviti da bude glavni partner Crne Gore kada je u pitanju nastojanje da se sektor drumskog saobraćaja učini modernijim, korisnijim i bezbjednijim za sve njene građane.

Generalna direktorica za međunarodnu saradnju  i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Emina Mujević Kara, istakla je da se stvaraju uslovi za poboljšanje bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori. Ovi savremeni kompjuterski sistemi upravljanja mrežom državnih puteva dovešće do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.

Upravi za saobraćaj neophodno je centralizovano, organizovano prikupljanje, analiza i čuvanje podataka o državnim putevima, putnim objektima, saobraćajno tehničkoj opremljenosti puteva, njihovom stanju i saobraćaju koji se na njima odvija, smatra pomoćnik direktora Uprave za saobraćaj, Ervin Adrović.

Baza podataka crnogorskih puteva za koju je EU izdvojila preko 300 hiljada eura, značajno će unaprijediti kvalitetno upravljanje državnim putevima, uspješno dugoročno planiranje i razvoj putne mreže, njeno održavanje i poboljšanje postojećih puteva i izgradnju novih.