objavljeno

EU digitalni COVID sertifikat stupa na snagu u EU

Počevši od danas, stupa na snagu EU propis o digitalnom COVID sertifikatu. To znači da će građani i stanovnici EU sada moći da dobijaju i ovjeravaju svoje digitalne COVID certifikate širom EU. 21 država članica, kao i Norveška, Island i Lihtenštajn već su počele da izdaju sertifikate prije današnjeg roka, a pet zemalja EU počinje danas.

Rad Komisije na EU digitalnim COVID sertifikatima vodio je komesar Didier Reinders u tijesnoj saradnji sa potpredsjednicima Verom Jourovom i Margaritis Schinas i komesarima Thierrijem Bretonom, Stellom Kiriakides i Ilvom Johansson.

Pozdravljajući početak primjene EU Digital COVID sertifikata, predsjednica Ursula von der Lejen je rekla: „Evropska unija isporučuje za svoje građane. Evropski digitalni COVID sertifikat je simbol otvorene i sigurne Evrope koja se oprezno otvara stavljajući zaštitu zdravlja naših građana na prvo mjesto. U martu smo obećali da ćemo imati sistem širom EU koji će omogućiti besplatno i sigurno putovanje unutar EU do ljetnjih praznika. Sada možemo da potvrdimo da je sistem EU digitalnih COVID sertifikata pokrenut i da radi. Velika većina država članica EU već je povezana sa sistemom i spremne za izdavanje i verifikaciju sertifikata. Već je generisano više od 200 miliona sertifikata. Pomažemo Evropljanima da vrate slobodu koju toliko cijene i njeguju.“

EU digitalni COVID sertifikat

Cilj EU digitalnog COVID sertifikata je da omogući sigurno i slobodno kretanje u EU tokom pandemije COVID-19. Svi Evropljani imaju pravo na slobodno kretanje, takođe bez sertifikata, ali sertifikat će olakšati putovanje, pomažući da se nosioci oslobode ograničenja kao što je karantin.

EU Digital COVID sertifikat biće dostupan svima i to:

obuhvata vakcinaciju, test i oporavak protiv COVID-19;

je besplatan i dostupan na svim jezicima EU;

dostupan je u digitalnom i papirnom formatu;

je siguran i uključuje digitalno potpisan QR kod;

Prema novim pravilima, države članice moraju se uzdržati od nametanja dodatnih ograničenja putovanja nosiocima EU digitalnog COVID sertifikata, osim ako nisu neophodne i proporcionalne radi zaštite javnog zdravlja.

Pored toga, Komisija se obavezala da će mobilizovati 100 miliona eura u okviru Instrumenta za hitnu podršku kako bi podržala države članice u pružanju pristupačnih testova.

Pozadina

Evropska komisija je 17. marta 2021. godine predstavila prijedlog za stvaranje EU COVID sertifikata kako bi se olakšalo sigurno slobodno kretanje građana unutar EU tokom pandemije. 20. maja zakonodavci su postigli privremeni sporazum. 1. juna pokrenuta je tehnička okosnica sistema, EU gateaways, koji omogućava verifikaciju sigurnosnih karakteristika sadržanih u QR kodovima. Na vreme za krajnji rok do 1. jula, svih 30 zemalja EU i EGP-a direktno je povezano sa mrežnim prolazom. Od 1. juna prve države članice počele su da izdaju sertifikate; ukupno je 21 zemlja EU predvidjela krajnji rok do 1. jula.

Nakon zvaničnog potpisivanja 14. juna, Uredba je objavljena 15. juna. Stupa na snagu danas, 1. jula, sa postupnim periodom od šest nedelja za izdavanje sertifikata za one države članice kojima je potrebno dodatno vrijeme.