Objavljeno

Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori

EU je katalizator društvenih promjena i snažno je posvećena poboljšanju životnih uslova kroz podsticanje zapošljavanja, održivog ekonomskog rasta i veće socijalne kohezije unutar i izvan svojih granica.

Stoga je ovaj projekat bio usmjeren na razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje, sa ciljem unapređenja tržišta rada i povećanja zapošljivosti u Crnoj Gori. Konkretno, pomogao je u jačanju kapaciteta lokalnih institucija i organizacija kako bi mogle da doprinesu relevantnim politikama u oblasti zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou.

Pored toga, u okviru projekta sprovodene su analize lokalnog tržišta rada i ažurirane ili izrađene lokalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, kao i odgovarajući akcioni planovi. Takođe je sprovedena analiza funkcionisanja koncepta lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Crnoj Gori i podržano ponovno uspostavljanje ili jačanje postojećih partnerstava, ali i razvoj novih. Tako je projekat promovisao partnerstvo između lokalnih službi za zapošljavanje, lokalnih institucija i drugih organa u oblasti obrazovanja, tržišta rada i regionalnog razvoja, zatim centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga socijalne podrške, kao i predstavnika privrednih društava, socijalnih partnera, nevladinih organizacija i zajednica u osmišljavanju, realizaciji i praćenju aktivnosti zapošljavanja. Ojačao je njihove kapacitete za osmišljavanje, koordinaciju i sprovođenje lokalnih politika zapošljavanja i projekata koje finansira EU. Ukratko, projekat je pomogao stvaranju većih mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica u Crnoj Gori.

Naziv projekta:

Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2019

Datum završetka:

01/02/2021

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

372975.00€

Korisnik projekta:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča