Objavljeno

Demontaža postojeće, nabavka i postavljanje nove elektrovučne trafostanice Trebešica (EVS Trebešica)

Poboljšanje i održavanje infrastrukture ostaje jedan od najvažnijih preduslova za ekonomski razvoj i bolji kvalitet života građana. Drugim riječima, razvoj efikasnog transportnog sistema neophodan je za osiguranje ekonomskog i društvenog prosperiteta u bilo kojoj zemlji, uključujući i Crnu Goru.

Ovaj projekat ima za cilj da podrži obezbjeđivanje redovnog napajanja za nadzemne kontaktne linije i bolje uslove za vuču vozova. Usmjeren je na rekonstrukciju elektrovučne trafostanice Trebešica, kako bi se poboljšalo snabdijevanje električnom energijom i eliminisali mogući prekidi za vrijeme kvara. Takođe, upotreba najnovijih tehnologija smanjiće potrebu korišćenja dizel lokomotiva, kao i negativan uticaj trafostanice na životnu sredinu.

Očekuje se da projekat pomogne u otklanjanju ograničenja u vezi sa brojem električnih lokomotiva koje mogu paralelno raditi na željezničkoj dionici „Bioče – Trebešica“ i doprinese povećanju popularnosti željezničkog prevoza i mogućnostima za njegov budući razvoj.

U okviru projekta su finansirana dva ugovora: jedan koji se odnosi na radove „Projektovanje i izgradnja elektrovučne trafostanice Trebešica“, koji je realizovan u skladu sa FIDIC Žutom knjigom, i drugi koji se odnosi na uslugu „Revizije glavnog projekta i nadzora nad izvođenjem radova“.

Naziv projekta:

Demontaža postojeće, nabavka i postavljanje nove elektrovučne trafostanice Trebešica (EVS Trebešica)

Sektor:

Datum početka: 

01/01/2015

Datum završetka:

01/01/2018

Lokacija:

Opština Podgorica, Crna Gora Budžet:

Budžet:

3553895.00€

Korisnik projekta:

Uprava javnih radova (UJR); Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča