Objavljeno

EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori

Svako društvo je odgovorno da svakom djetetu pruži mogućnost da ostvari svoj puni potencijal. A da bi ostvarila svoj puni potencijal, djeci je potrebna podsticajna njega: dobro zdravlje, optimalna ishrana, sigurnost i bezbjednost, mogućnosti za rano učenje i staranje koje odgovara na potrebe djece.

Drugim riječima, ulaganje u rani razvoj djece znači pružiti im najbolje izglede za budućnost. Zdrav razvoj u ranim godinama je osnova za postignuća u obrazovanju, doživotno zdravlje, odgovorno građanstvo i jake zajednice. Zato je ulaganje u rani razvoj djece prepoznato kao jedna od najboljih dugoročnih investicija za podsticanje ekonomskog rasta i eliminisanje ekstremnog siromaštva i nejednakosti.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje brige o maloj djeci u Crnoj Gori, kroz razvoj prve nacionalne politike o ranom razvoju djece. To će se postići kroz jačanje znanja i vještina odgovornih za pružanje kvalitetnih usluga porodicama i maloj djeci. Osim toga, omogućavanje roditeljima i starateljima da unaprijede vještine pozitivnog roditeljstva, uključujući kroz podizanje svijesti o važnosti razvoja djeteta kako bi se pozitivno uticalo na ponašanje i društvene norme, te stimulisala potražnja za kvalitetnim uslugama.

Projekat se završava u julu 2023. godine.

Naziv projekta:

EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2020

Datum završetka:

31/07/2023

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

1000000€

Korisnik projekta:

Sistemi zdravlja, obrazovanja i socijalne i dječje zaštite

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča