Objavljeno

Integrisanje ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore

Ključne kompetencije su skup znanja, vještina i stavova potrebnih za život u savremenom društvu, zasnovanom na znanju. One su veoma važne kada su u pitanju zapošljivost, socijalna uključenost i aktivno građanstvo. Stoga svako ima pravo da razvija ključne kompetencije.

Evropska unija promoviše i podržava cjeloživotni razvoj ključnih kompetencija i osnovnih vještina za sve, ne samo u svojim državama članicama, već i šire.

Ovaj projekat je imao za cilj unapređenje obrazovnog sistema i pružanje podrške inicijalnom obrazovanju nastavnika, njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju, te osiguranju kvaliteta osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Tokom perioda implementacije, projekat je doprinio razvoju najznačajnijih dokumenata, kao i nacionalnog okvira nastavnih planova i programa za ključne kompetencije. Takođe je pomogao u sprovođenju STEM plana implementacije za poboljšanje smjernica, rezultata i efikasnosti u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ukratko, projekat je pomogao lakšoj integraciji ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore.

Naziv projekta:

Integrisanje ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore

Sektor:

Datum početka: 

30/08/2019

Datum završetka:

30/08/2021

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

939779.70€

Korisnik projekta:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta; Zavod za školstvo; Ispitni centar;
Univerzitet Crne Gore; Prirodno-matematički fakultet; VET centar; osnovne i srednje škole

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča