Objavljeno

Jačanje operativnih kapaciteta ZZZCG-a za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja Crne Gore putem digitalizacije

Evropska unija stavlja veliki naglasak na bolje razumijevanje potreba tržišta rada i usklađivanje vještina sa potražnjom, kao i pružanje podrške nezaposlenima i aktivnim tražiocima posla.

U Crnoj Gori, Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) radi sa poslodavcima i onima koji traže posao kako bi omogućili uspješno poklapanje ponude i potražnje. Kako je bolje upravljanje tržištem rada povezano sa boljim rezultatima zapošljavanja i boljim uslugama za poslodavce i sve koji traže posao, ovaj projekat ima za cilj jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta ZZZCG-a.

Preciznije, postoje dva projektna cilja: da se poboljša efikasnost ZZZCG-a u pružanju inkluzivnih i personalizovanih usluga svojim klijentima; i da se stvore preduslovi za sprovođenje ICT reforme pružanja usluga ZZZCG-a.

Projekat će osigurati da se nove procedure baziraju na ICT platformama i da se unaprijede kompetencije savjetnika u ZZZCG-u. To će omogućiti da vrijeme koje tražioci posla provedu sa svojim savjetnicima bude kvalitetnije. Ukratko, sve gore navedene reforme doprinijeće smanjenju nezaposlenosti i daljem razvoju lokalnog tržišta rada.

Naziv projekta:

Jačanje operativnih kapaciteta ZZZCG-a za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja Crne Gore putem digitalizacije

Sektor:

Datum početka: 

15/02/2021

Datum završetka:

14/08/2022

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

399748.00€

Korisnik projekta:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG); Ministarstvo ekonomskog razvoja

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča