Objavljeno

Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu

Organizacije civilnog društva (OCD) su pokretači promjena u svakom društvu. One imaju veoma važnu ulogu u promovisanju i zaštiti vladavine prava, demokratije i ljudskih prava. One takođe predstavljaju glas različitih zajednica, uključujući ugrožene grupe i mlade, i bore se za njihova prava.

Ovim projektom, organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori obezbjeđena je finansijska podrška i mentorstvo za dalje jačanje kapaciteta i razvoj politika koje podržavaju mlade i najugroženije grupe pogođene ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije korona virusa.

Kroz šemu podgrantova, vrijednu 120.000 eura, podržano je ukupno 11 organizacija civilnog društva. Preciznije, 4 organizacije civilnog društva su dobile grantove u vrijednosti do 20.000 eura i to za projekte koji se bave rješavanjem ekonomskih i socijalnih posledica pandemije virusa Covid-19. Grantove u vrijednosti do 10.000 eura dobilo je 7 organizacija civilnog društva, za projekte kojima se pruža podrška mladima i ugroženim grupama pogođenim pandemijom virusa Covid-19.

Ukratko, ovaj projekat stvara povoljnije okruženje za pružaoce socijalnih usluga i omladinske organizacije, podržavajući ih da pokažu inovativnost i odgovore na socio-ekonomske posledice pandemije, te da se dalje razvijaju u profesionalne, učinkovite i odgovorne nezavisne aktere. Pored toga, projekat će doprinijeti poboljšanju vidljivosti organizacija civilnog društva, kroz javnu kampanju koja promoviše solidarnost i optimizam kao osnovne vrijednosti civilnog društva.

Projekat se završava u decembru 2023. godine.

Naziv projekta:

Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu

Sektor:

Datum početka: 

18/12/2021

Datum završetka:

18/12/2022

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

200000€

Korisnik projekta:

Fond za aktivno građanstvo – fAKT Podgorica, NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ Pljevlja i NVO Aktivna zona Cetinje

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča