Objavljeno

PRAXIS

Obrazovanje i obuka treba da budu usklađeni sa potrebama tržišta rada. Takođe, teorijsko znanje treba da bude u skladu sa njegovom praktičnom primjenom, jer su to dvije strane istog novčića. Poslodavci žele zaposlene kako sa teorijskim tako i sa praktičnim znanjem i vještinama.

Ovaj projekat nosi naziv „PRAXIS“, što predstavlja proces primjene teorije ili nečega što je naučeno na praktičan način. Njegov opšti cilj je stvoriti povoljne uslove za mlade da imaju bolji pristup tržištu rada u prekograničnoj oblasti Kosova* i Crne Gore. Preciznije, projekat je usmjeren na povećanje zapošljivosti mladih na Kosovu i u Crnoj Gori kroz unapređenje profesionalne orijentacije, nudeći obuku za razvoj mekih vještina, kao i mogućnosti stažiranja i volontiranja. Drugim riječima, ovaj projekat će pomoći mladim ljudima u obje zemlje da budu konkurentniji na tržištu rada.

Tokom perioda implementacije, 1000 učenika, studenata i nezaposlene omladine imaće priliku da pohađa sesije profesionalne orijentacije i savjetovanja radi donošenja utemeljenih odluka. Osim toga, 400 studenata i nezaposlene omladine proći će kroz sertifikovanu obuku o mekim vještinama, kako bi aktivno tražili posao i imali održiv pristup tržištu rada. Takođe, 50 studenata i nezaposlenih mladih steći će svoje prvo profesionalno iskustvo kroz program stručne prakse i volontiranja.

Očekuje se da će projekat poboljšati dijalog između javnih organa, stručnjaka, poslodavaca i mladih, čime će poboljšati razmjenu dobre prakse i prenošenje znanja. Na taj način će se doprinijeti inkluziji, zapošljivosti i radnoj mobilnosti mladih u prekograničnoj oblasti.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Naziv projekta:

PRAXIS

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2020

Datum završetka:

01/08/2022

Lokacija:

Crna Gora: Berane, Petnjica, Gusinje; Kosovo: Đakovica, Klina

Budžet:

332997.05€

Korisnik projekta:

Caritas Kosovo
Partneri: Caritas Crna Gora; Centar za stručno obrazovanje i savjetovanje Gjon Nikolle Kazazi – Đakovica; Opština Berane

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča