Objavljeno

Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017

Pretpristupna podrška Evropske unije Crnoj Gori za period 2014-2020. godine realizuje se kroz osam sektora, obuhvatajući, između ostalog, i sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika. U okviru tog sektora, iz budžeta pretpristupne podrške za period 2015-2017, finansira se Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu  2015-2017.

Program se sprovodi od jula 2018. godine. Vrijedan je 18 miliona eura, a kroz četiri različite akcije podstiče i razvija kohezivno društvo u Crnoj Gori. Te akcije odnose se na unapređenje tržišta rada i povećanje nivoa zapošljivosti, unapređenje sistema obrazovanja, podsticanje socijalne inkluzije i poboljšanje sistema socijalne zaštite, te pružanje tehničke podrške.

 

  • Akcija 1: Za akciju usmjerenu na unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti predviđena je finansijska podrška u iznosu od 7,4 miliona eura od strane Evropske unije, uz dodatnih 1,3 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja. U okviru ove akcije definisane su dvije aktivnosti: jedna se odnosi na aktivne politike tržišta rada, a druga na lokalne inicijative za zapošljavanje.
  • Akcija 2: Za akciju usmjerenu na unapređenje sistema obrazovanja opredijeljena je finansijska podrška u iznosu od 3,7 miliona euraod strane Evropske unije, uz dodatnih 0,65 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja. U okviru ove akcije definisane su četiri aktivnosti: jedna se odnosi na poboljšanje kvaliteta obrazovanja, druga na razvoj obrazovnih programa u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija, treća na uključivanje marginalizovanih grupa u obrazovni sistem, a četvrta na podsticanje zapošljavanja doktora nauka i doktoranada u akademskom i privrednom sektoru.
  • Akcija 3: Za akciju usmjerenu na podsticanje socijalne inkluzije i unapređenje sistema socijalne zaštite predviđena je finansijska podrška u iznosu od 3,5 miliona eura od strane Evropske unije, uz dodatnih 0,62 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja. U okviru ove akcije definisane su tri aktivnosti: jedna se odnosi na dalju reformu socijalne i dječije zaštite, druga na razvoj i promovisanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou, a treća na uključivanje marginalizovanih grupa u društvo, sa posebnim akcentom na inkluziju pripadnika romske i egipćanske (RE) populacije.
  • Akcija 4: Za akciju usmjerenu na pružanje tehničke podrške opredijeljena je finansijska podrška u iznosu od 0,7 miliona eura koje finansira Evropska unija, uz dodatnih 0,12 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja. U okviru ove akcije definisane su dvije aktivnosti: jedna se odnosi na podršku sprovođenju programa, a druga na podršku potencijalnim kandidatima i korisnicima grantova.

Program traje do 31. decembra 2022. godine.

Uspješne video priče o programu možete pogledati ovdje.

Naziv projekta:

Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017

Sektor:

Datum početka: 

01/07/2018

Datum završetka:

31/12/2022

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

18000000€

Korisnik projekta:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta; Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča

„Mont Natural“, uslužno cijeđenje sokova, Danilovgrad