Objavljeno

Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF)

Jačanje zelene ekonomije ulaganjem u energetsku efikasnost predstavlja jedan od ključnih prioriteta Evropske unije. Takođe, energetska efikasnost je u srži energetske unije država članica EU.

Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenule su Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF) za podršku preduzećima i vlasnicima kuća koji žele da ulažu u zelene tehnologije. GEFF je dio Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP), koji pomaže zemljama Zapadnog Balkana da iskoriste potencijal energetske efikasnosti. Tokom 2016. godine program je prerastao u REEP plus kako bi se pružila podrška investicijama u energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu, posebno u stambenom sektoru.

Program GEFF za Zapadni Balkan vrijedan je 135 miliona eura, a za Crnu Goru je predviđeno više od 27 miliona eura, i to za kredite crnogorskim domaćinstvima za poboljšanje energetske efikasnosti. Drugim riječima, finansijska podrška EU, koja se kanališe kroz Program finansiranja zelene ekonomije EBRD-a, pomoći će građanima Crne Gore da unaprijede energetsku efikasnost svojih domova.

Vlasnici kuća koji iskoriste finansiranje u okviru programa takođe će imati pravo da se prijave za bespovratna sredstva EU u vrijednosti od najviše 20% svojih ulaganja.

Naziv projekta:

Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF)

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2021

Datum završetka:

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

27000000€

Korisnik projekta:

Domaćinstva

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča