Objavljeno

Razvoj baze podataka puteva u Crnoj Gori

Baza podataka puteva predstavlja izuzetno značajan instrument za upravljanje, planiranje i razvoj putne mreže, kao i za unapređenje oblasti bezbjednosti na putevima.

Ovim projektom uspostavljena je operativna baza podataka magistralne i regionalne putne mreže u Crnoj Gori. Konkretno, uspostavljen je kompjuterizovani sistem upravljanja mrežom puteva u zemlji, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima. Kroz projekat su prikupljeni i obrađeni podaci o 1783 kilometra crnogorskih magistralnih i regionalnih puteva. To je dobra osnova za dalje aktivnosti planiranja i razvoja saobraćaja u zemlji. Takođe, na ovaj način su stvoreni uslovi za poboljšanje bezbjednosti na putevima, što u krajnjem vodi ka smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

Projektom su ojačani i kapaciteti Uprave za saobraćaj u pogledu planiranja i upravljanja putnom mrežom. Ukratko, kroz ovaj projekat načinjen je važan korak ka uspješnom upravljanju i dugoročnom planiranju i razvoju puteva u Crnoj Gori.

Naziv projekta:

Razvoj baze podataka puteva u Crnoj Gori

Sektor:

Datum početka: 

11/12/2017

Datum završetka:

11/03/2019

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

356895€

Korisnik projekta:

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava za saobraćaj

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča

Uz EU projekte do kvalitetnijih puteva i veće bezbjednosti u saobraćaju