Objavljeno

Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar – Sutomore, u tunelu Sozina

Željeznički prevoz omogućava ekonomsku efikasnost i održivost životne sredine širom svijeta. Sa modernom željeznicom, transport može postati pametniji, povezaniji i čistiji. Zbog toga je važno kontinuirano razvijati željezničku mrežu u svakoj zemlji.

Crnogorsku željezničku mrežu čine tri uglavnom elektrificirana željeznička koridora standardnog kolosijeka. Prvi povezuje Luku Bar sa Podgoricom i Srbijom, drugi Podgoricu i Nikšić, a treći Podgoricu sa Albanijom. Kontinuirano poboljšanje željezničke infrastrukture u Crnoj Gori važno je za povećanje efikasnosti željeznice i privlačenje dodatnih putnika.

*Izvor: Barinfo

EU je sanirala prugu na dionici Virpazar – Sutomore, posebno u tunelu Sozina. Brzina voza je povećana sa 50 na 80 km/h, čime je vrijeme putovanja smanjeno za oko 3 minuta. Takođe, poboljšana željeznička infrastruktura povećala je bezbjednost mreže i smanjila rizik od nesreća. Dodatno, ovaj projekat je povećao atraktivnost željezničkog saobraćaja i otvorio mogućnosti za njegov budući razvoj.

Naziv projekta:

Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar – Sutomore, u tunelu Sozina

Sektor:

Datum početka: 

01/01/2016

Datum završetka:

01/01/2018

Lokacija:

Opština Bar, Crna Gora

Budžet:

4328527.00€

Korisnik projekta:

Uprava javnih radova (UJR); Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča

Elektrifikacija! Bolja željeznička veza između Crne Gore i Srbije