Objavljeno

Uvođenje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije na Zapadnom Balkanu

Postizanje nulte potrošnje energije je ambiciozan, ali ostvarljiv cilj. Jedan od načina da se to dogodi je podsticanje izgradnje zgrada sa nultom potrošnjom energije. One kombinuju energetsku efikasnost i proizvodnju obnovljive energije kako bi se potrošilo samo onoliko energije koliko se može proizvesti na licu mjesta, i to kroz obnovljive izvore i u određenom vremenskom periodu. Ukratko, zgrade sa nultom energijom proizvode onoliko energije koliko i koriste.

Evropska unija je posvećena povećanju broja zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije u svojim državama članicama. Direktivom o energetskim performansama zgrada se od država članica Evropske unije zahtijeva da sve nove zgrade izgrade budu takozvane „zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije“. Budući da zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, teže pridruživanju Evropskoj uniji, moraju se prilagoditi ovom propisu.

Koncept „zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije“ prepoznat je u Ekonomskom i investicionom planu Evropske unije za Zapadni Balkan kao vodeći u okviru „Talasa obnove“. On je takođe dio Regionalnog programa energetske efikasnosti (RPEE). EU je uspostavila ovaj program 2013. godine kako bi podržala zemlje Zapadnog Balkana da iskoriste potencijal za energetsku efikasnost. Tokom 2016. godine, ovaj program je prerastao u RPEE plus kako bi se dalje podržavale investicije kojima se podstiče energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu, posebno u stambenom sektoru.

Jedan od uspješnih projekata energetske efikasnosti koji se u okviru ovog programa sprovode u Crnoj Gori je i rekonstrukcija Osnovne škole „Jagoš Kontić“ u Nikšiću. Tokom projekta je zamijenjen krovni pokrivač, postavljena toplotna izolacija ispod krova i na fasadnim zidovima, zamijenjene svjetiljke i kotlovi za fasadnu stolariju, isprani radijatori, ugrađeni termički ventili, te izvedeni molerski radovi.

Drugi projekat se odnosi na rekonstrukciju ministarskog kompleksa u Podgorici. Namjera je da ova zgrada postane primjer standarda energetske efikasnosti.

Naziv projekta:

Uvođenje zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije na Zapadnom Balkanu

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2021

Datum završetka:

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

224978000€

Korisnik projekta:

Državni entiteti

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča