Ujedinjeni protiv zagađenja – UAP

Zagađenje predstavlja jednu od najvećih prijetnji današnjice, kako za životnu sredinu tako i za zdravlje ljudi. Utiče na sve i zato je važno preduzeti mjere za njegovo smanjenje. Ovaj projekat je osmišljen da podrži i

Read More

Zelena ostrva

Sistemi za sakupljanje otpada osmišljeni su kako bi se poboljšali uslovi življenja u gradovima širom svijeta i od presudne su važnosti za efikasnu zaštitu životne sredine. Ovaj projekat imao je za cilj uspostavljanje efikasnog i

Read More

Nepogode ne poznaju granice

Crna Gora i Albanija su zemlje izložene raznim nepogodama, uključujući i poplave. Kako je nivo rizika od katastrofe visok u obje zemlje, ovaj projekat bio je usmeren na unapređenje zaštite od opasnosti, naročito od poplava,

Read More