Zaštita životne sredine i klimatske promjene

Planeta Zemlja je naš dom i svi ekološki problemi, kao što su zagađenje vazduha, zemlje, globalno zagrijavanje, nestašica vode i narušen biodiverzitet, imaju dalekosežne posljedice po njeno očuvanje i zdravlje ljudi. Stoga je važno uhvatiti se u koštac sa ovim problemima i zaštititi životnu sredinu za našu i buduće generacije.

EU je učinila ozbiljne napore u tome. Svojom politikom zaštite životne sredine od 1972. godine poboljšava evropsko blagostanje i zaštitu prirode. To je jedna od najvažnijih i najzahtjevnijih evropskih politika. Njome se štiti ljudsko zdravlje kroz zakonodavstvo o klimi, prirodi, otpadu, vodi, kvalitetu vazduha i hemikalijama. Zato Poglavlje 27, koje je posvećeno životnoj sredini i klimatskim promjenama, predstavlja jedno od najtežih i najzahtjevnijih pregovaračkih poglavlja.

Crna Gora je zvanično otvorila pregovore u sklopu ovog poglavlja 2018. godine, čime je zemlji, koja se deklarisala kao ekološka država, data prilika da ojača svoju politiku u oblasti zaštite životne sredine. EU je do sada uložila 40 miliona eura u zaštitu životne sredine u Crnoj Gori. Kroz različite projekte, EU je pomogla upravljanje otpadom, zaštitu vazduha i važnih staništa, a učestvovala je i u poboljšanju i izgradnji kanalizacione mreže u Crnoj Gori.

EU će nastaviti da podržava razvoj zakonodavstva u oblasti životne sredine, kao i razvoj i nadogradnju infrastrukture u cijeloj zemlji, sa velikim ulaganjima usmjerenim uglavnom na prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet vazduha i zaštitu prirode.

Projekti