Poljoprivreda, bezbjednost hrane i veterina

Evropska unija ulaže čak 40% svog godišnjeg budžeta u poljoprivredu. Nastojanje da potrošači dobiju proizvode najvišeg kvaliteta, uz istovremenu podršku evropskim poljoprivrednicima, glavni je prioritet EU još od kada je 1962. godine otpočela Zajedničku poljoprivrednu politiku. Zbog toga je poljoprivreda takođe veoma važan dio procesa pristupanja EU. U poglavljima 11, 12 i 13 se utvrđuju standardi koje Crna Gora mora zadovoljiti da bi se pridružila porodici država članica EU.

Na tom putu, EU izdvaja značajna sredstva za pomoć Crnoj Gori u izgradnji i modernizaciji poljoprivrednog sektora, uz podršku poljoprivrednicima. Od 2007. godine u pretpristupne fondove EU uloženo je 8 miliona eura za podršku sektoru bezbjednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih poslova, a dodatnih 1,5 miliona je namjenjeno za podršku ribarstvu u Crnoj Gori. EU je takođe pomogla crnogorske poljoprivrednike sa 39 miliona eura kroz program IPARD II. Zahvaljujući toj pomoći, mnogi lokalni poljoprivrednici su dobili opremu i znanje, a mnoge crnogorske kompanije su izgradile svoje poslovanje, otvorile nova radna mjesta i sada izvoze u EU.

EU će nastaviti da pruža podršku potrebnu za restrukturiranje i modernizaciju ovog sektora, kako bi se podstakao razvoj agrobiznisa, stvorila konkurentna poljoprivredna gazdinstva i povećala ulaganja u ruralnu infrastrukturu.

IPARD II program

Zajednička poljoprivredna politika utemeljena je na dva stuba: prvi se odnosi na direktne subvencije poljoprivrednicima i podršku tržištu; a drugi na ruralni razvoj.

Ruralni razvoj obuhvata mjere koje su neophodne za razvoj aktivnosti u ruralnim oblastima, a Evropska unija ih podstiče u državama u statusu kandidata kroz IPARD program.        Dakle, Evropska unija kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj – IPARD II za programski period od 2014.do 2020. godine pruža finansijsku i tehničku podršku Crnoj Gori u ovoj oblasti. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno gotovo 52 miliona eura bespovratnih sredstava, od čega je Evropska unija izdvojila 39 miliona eura, a nacionalne vlasti gotovo 13 miliona eura.

Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkoga sektora, koji će biti održivi, usklađeni sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i spremni za korišćenje evropskih fondova onda kada Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije.

IPARD II program sadrži sedam mjera podrške:

Mjera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;

Mjera 3 – Investicije u fizičku imovinu, a vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda;

Mjera 4 – Mjere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje;

Mjera 5 – Implementacija lokalnih razvojnih strategija – LIDER pristup;

Mjera 6 – Investicije u javnu ruralnu infrastrukturu.

Mjera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja;

Mjera 9 – Tehnička pomoć;

Crna Gora za sada sprovodi mjere 1, 3 i 7, za koje je dobila akreditacije za upravljanje od Evropske komisije.

Projekti