Podrška borbi protiv COVID-19

Evropska unija (EU) čvrsto stoji uz Crnu Goru u borbi protiv pandemije COVID-19 i njenih posljedica. Od pojave koronavirusa u zemlji, EU je obezbijedila Crnoj Gori 116 miliona eura, i to kroz donacije vakcina, medicinske opreme i aparata, finansijsku podršku za oporavak privrede i pomoć ugroženim grupama.

Podrška je počela 2020. godine paketom hitne pomoći vrijednim 3 miliona eura, koji je uključivao 100 respiratora, deset modernih digitalnih rendgena i preko dva miliona komada medicinske zaštitne opreme. EU je direktno podržala crnogorski budžet sa 40,5 miliona eura za smanjenje negativnih efekata pandemije na ekonomiju i pomoć ugroženim grupama. Time je subvencionisano oko 150.000 plata, dok je blizu 300 mikro i malih preduzeća (od kojih je 108 u vlasništvu žena) dobilo finansijsku podršku za poboljšanje svoje konkurentnosti. Dodatnih 9,5 miliona eura brzo je kanalisano za jačanje zdravstvenog sistema Crne Gore za suočavanje sa tekućom krizom.

EU i njene države članice donirale su ukupno 321.000 vakcina. EU je finansirala nabavku vakcina kroz bespovratna sredstva vrijedna više od 2,4 miliona eura za Ministarstvo zdravlja, a koja uključuju i opremu i materijale neophodne za sprovođenje kampanje vakcinacije. Preko 42.000 doza vakcine proizvođača Pfizer/BioNTech isporučeno je u periodu od maja do avgusta 2021. u okviru ovih bespovratnih sredstava. Francuska je obezbijedila dodatnih 117.000 doza vakcine proizvođača Pfizer/BioNTech. Poljska je takođe doprinijela sa 100.000 doza iste vakcine. Slovenija je donirala 42.000 doza vakcine Moderna, a Slovačka i Hrvatska po 10.000 doza vakcine AstraZeneca.

EU je kroz sporazum sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom izdvojila dodatnih 300.000 eura za dalju podršku naporima Crne Gore da se izbori sa pandemijom. Pored toga, više od milion komada lične zaštitne opreme su donirale države članice Evropske unije i EU putem Mehanizma civilne zaštite. Takođe, Evropska komisija je izdvojila oko 200.000 eura dodatne podrške Crnoj Gori u okviru Fonda solidarnosti EU.

U saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom i komercijalnim bankama, Evropska investiciona banka je obezbijedila 100 miliona eura povoljnih kredita za podršku turizmu i drugim sektorima, koji su ozbiljno pogođeni pandemijom COVID-19 i pomogla kompanijama da održe likvidnost i radna mjesta. EU je takođe obezbijedila 60 miliona eura povoljnih kredita kao dio makrofinansijske pomoći (MFA).

Projekti