Objavljeno

CARES 2 – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva 2

Reproduktivno zdravlje je važno za opšte zdravlje i blagostanje žena. Zbog toga je neophodno da žene dobijaju sveobuhvatne usluge zdravstvene zaštite i jednak pristup tačnim informacijama o reproduktivnom zdravlju.
Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta usluga vezanih za reproduktivno zdravlje i podizanje svijesti stanovništva u prekograničnoj oblasti o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, pri čemu se poseban akcenat stavlja na socijalno ugrožene grupe.

Radi se o nastavku projekta „CARES“, koji je završen u februaru 2021. godine. Projekat „CARES 2“ pokriva više opština kako bi se na taj način došlo do većeg broja stanovnika i povećao uticaj projektnih aktivnosti. Zahvaljujući ovom projektu, stanovništvo na ciljnom području, sa naglaskom na socijalno ugrožene grupe, dobiće informacije o tome zašto je važno zaštititi reproduktivno zdravlje i sprovesti preventivne preglede.

Očekuje se da će projekat poboljšati kapacitete javnih zdravstvenih ustanova i kvalitet usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja u prekograničnoj oblasti, kao i prekograničnu saradnju u pogledu reproduktivnog zdravlja. Takođe se očekuje da će rezultirati boljom informisanošću mladih, a time i odgovornim ponašanjem u pogledu svog reproduktivnog zdravlja, kao i osmišljenim i primijenjenim programom podrške trudnoći.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Naziv projekta:

CARES 2 – prekogranične akcije u sektoru reproduktivnog zdravstva 2

Sektor:

Datum početka: 

01/05/2021

Datum završetka:

01/05/2023

Lokacija:

Crna Gora: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Plav, Podgorica, Kolašin, Mojkovac , Rožaje, Ulcinj Kosovo*: Peć, Istok, Klina, Dečani, Đakovica

Budžet:

353046.50€

Korisnik projekta:

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore
Partneri: Evropski centar za manjinska pitanja – ECMI Kosovo

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča