Objavljeno

CROSSBOW – Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje koje omogućavaju transnacionalno veleprodajno tržište

Zelena energija često dolazi iz obnovljivih izvora energije, koji doprinose smanjenju emisije gasova staklene bašte i generalno su manje štetni po životnu sredinu.

U tom pogledu, region Jugoistočne Evrope još uvijek ima ogroman potencijal da postane centar “čiste energije” za Evropu. Prvenstveno ima neophodan prirodni potencijal, kao što su energija vjetra i sunca. Ali energetski sistemi takođe moraju biti dovoljno robusni i stabilni za povezivanje povremenih obnovljivih izvora energije.

Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje prekograničnog upravljanja promjenljivim obnovljivim izvorima energije (OIE) i jedinicama za skladištenje, kako bi se osiguralo veleprodajno tržište električne energije. Usmjeren je na sledeća četiri cilja: bolju kontrolu prekograničnih obnovljivih izvora energije; distribuirana i centralizovana nova rešenja za skladištenje energije; bolju preglednost mreže; i nove poslovne modele za transnacionalno veleprodajno tržište električne energije.

Projekat pomaže u podsticanju regionalne saradnje između sistemskih operatora u Jugoistočnoj Evropi, uključujući crnogorskog operatora prenosnog sistema – CGES. Obezbijedio je 9 različitih alata koji pomažu Regionalnom koordinacionom centru da omogući veću penetraciju obnovljivih izvora energije, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova za pojedinačne operatore.

Sve veći udio fluktuirajućih obnovljivih izvora energije je postao ključan za poboljšanje ugljeničnog otiska evropskog elektroenergetskog sistema i postizanje ciljeva politike koja se odnosi na oblasti energetike i klimatskih promjena. U tom smislu, projekat CROSSBOW pomaže u analizi, primjeni i demonstraciji skupa rešenja koja omogućavaju bržu implementaciju tehnologija koje podstiču zelenu energetsku tranziciju.

Projekat je finansiran u okviru Programa za istraživanje i inovacije Evropske komisije – Horizont 2020 sa 17,2 miliona eura. Završio se u aprilu 2022. godine.

 

Više informacija o Horizontu 2020

Horizont 2020 je bio najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije ikada, sa skoro 80 ​​milijardi eura raspoloživih sredstava za period od 2014. do 2020. godine. Njegov cilj je bio da omogući Evropi da stvara nauku svjetske klase, otkloni prepreke za inovacije, i učini lakšim za javnost i privatni sektor da rade zajedno na inovacijama. Program je završen 2020. godine i ustupio je mjesto programu Horizont Evropa. Riječ je o programu za finansiranje istraživanja i inovacija, vrijednom 95,5 milijardi eura. Finansiranje u okviru ovog programa je dostupno do 2027. godine.

Naziv projekta:

CROSSBOW – Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje koje omogućavaju transnacionalno veleprodajno tržište

Sektor:

Datum početka: 

01/11/2017

Datum završetka:

30/04/2022

Lokacija:

Crna Gora i region Jugoistočne Evrope

Budžet:

17287742.89€

Korisnik projekta:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD – CGES, Univerzitet Crne Gore – ETF

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča