Objavljeno

Kulturno nasljeđe – blago prekograničnog regiona

Turizam kulturnog nasljeđa pruža mogućnost ljudima da iskuse autentične aktivnosti, artefakte, hranu, odjeću i muziku. Turistima pruža nezaboravna, jedinstvena iskustva i ujedno ima pozitivan ekonomski uticaj na svako društvo.

Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje obima, kvaliteta i vidljivosti turističke ponude povezane sa valorizacijom bogatog kulturnog nasljeđa i vrijednosti Kosova* i Crne Gore. Preciznije, projekat je usmjeren na jačanje ponude kulturnog turizma prekograničnog regiona Bjeshkët e Nemuna/Prokletije kroz uspostavljanje novih tematskih ruta i staza. Projektom će se takođe unaprijediti kapaciteti ljudi iz ruralnih područja za pružanje turističkih usluga.

Osim toga, projekat će promovisati tzv. „jake“ atrakcije (planinski turizam, vrijednosti prirode i vrijednosti biodiverziteta) kroz valorizaciju kulturnih i prirodnih resursa i tzv. „meke“ atrakcije (istoriju, događaje, tradicionalne sajmove i tradicionalne zanatlije) kroz izgradnju kapaciteta, kao i sveukupni društveno-ekonomski razvoj kroz kulturni turizam. Drugim riječima, projektom će se dati doprinos analizi i mapiranju resursa kulturnog i prirodnog nasljeđa ciljnog područja i podržati njegov ekonomski rast.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Naziv projekta:

Kulturno nasljeđe – blago prekograničnog regiona

Sektor:

Datum početka: 

01/08/2020

Datum završetka:

01/08/2022

Lokacija:

Crna Gora: Gusinje; Kosovo: Peć

Budžet:

421066.31€

Korisnik projekta:

Opština Peć
Partneri: Opština Gusinje

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča