Objavljeno

Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima

Razvoj ruralnog turizma predstavlja snažan potencijal za diverzifikaciju ruralne ekonomije Crne Gore i Kosova*. Cilj ovog projekta je da se ojača održivi razvoj ciljnog prekograničnog područja, i to kroz valorizaciju zajedničkih turističkih potencijala zasnovanih na prirodnom i kulturnom nasljeđu.

Projektne aktivnosti su usmjerene na davanje doprinosa kvalitetu i raznovrsnosti usluga, kao i na uspostavljanje i promociju zajedničke turističke ponude. Ovaj projekat će pomoći u razvoju novih i usavršavanju postojećih turističkih paketa, te poboljšanju turističke infrastrukture u ovom prekograničnom području. Projektni tim je već uspješno obavio intervjue sa 55 lokalnih pružalaca turističkih usluga kako bi utvrdio najbolje mogućnosti za razvoj turizma u svim segmentima.

Takođe, ovaj projekat ima za cilj jačanje saradnje gorskih službi spašavanja i povećanje bezbjednosti posjetilaca Nacionalnog parka Prokletije u Crnoj Gori i Nacionalnog parka Bjeshkët e Nemuna na Kosovu. Osim toga, biće obnovljeno ukupno 50 km pješačkih staza, koje će potom biti procijenjene sa aspekta bezbjednosti. Takođe, biće osnovane i lokalne gorske službe spašavanja, a renoviraće se i planinsko-spasilački centar. Ukratko, očekuje se da će projekat rezultirati boljom ponudom za aktivni turizam i unaprijeđenom bezbjednošću turista na području Prokletija.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Naziv projekta:

Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima

Sektor:

Datum početka: 

02/11/2018

Datum završetka:

02/07/2021

Lokacija:

Nacionalni park Prokletije (Crna Gora), Nacionalni park Bjeshket e Nemuna (Kosovo), prekogranični region između opština Dečani (Kosovo) i Plav (Crna Gora)

Budžet:

443791.06€

Korisnik projekta:

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP)
Partneri: Kosovski Centar za zagovaranje i razvoj – KADC; Gorska služba spašavanja Crne Gore; Udruženje planinara i alpinista „Pashtriku“

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča