Objavljeno

Tehnička pomoć za razvoj kapaciteta u sektoru saobraćaja i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u Crnoj Gori

Transport je kamen temeljac evropskih integracija. Zbog toga je veoma važno za zemlje kandidate da razviju sigurne, održive i povezane saobraćajne politike i infrastrukturu.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese postizanju napretka u procesu pristupnih pregovora Crne Gore za članstvo u EU u oblasti saobraćaja, i to kroz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i unapređenje kapaciteta za implementaciju projekata. Konkretno, projekat se bavi potrebama i prioritetima crnogorskih vlasti u pogledu unapređenja administrativnih, institucionalnih i tehničkih kapaciteta institucija iz saobraćajnog sektora, kao i onih koji se tiču planiranja, programiranja i nabavki, te upravljanja, sprovođenja, praćenja i evaluacije ugovora. Cilj je poboljšati trenutno upravljanje i primjenu IPA fondova i pripremiti crnogorske vlasti za buduće upravljanje strukturnim fondovima.

Ukratko, ovaj projekat će doprinijeti poboljšanju performansi sektora saobraćaja i njegovom usklađivanju sa politikama iz oblasti održive povezanosti.

Naziv projekta:

Tehnička pomoć za razvoj kapaciteta u sektoru saobraćaja i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u Crnoj Gori

Sektor:

Datum početka: 

01/12/2019

Datum završetka:

01/12/2023

Lokacija:

Crna Gora

Budžet:

3659900.00€

Korisnik projekta:

Ugovaračko tijelo: Uprava javnih radova (UJR)
Glavni korisnici: Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), Uprava javnih radova (UJR); Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG)
Izvođač: B&S Europe
Partneri: GOPA Infra GmbH; ECORYS Nederland B.V.; AVENSA Consulting Ltd; KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča