objavljeno

Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore

Njemačka organizacija Help i njihov partner na projektu Juventas, predstavili su u Evropskoj kući Javni poziv – za NVO, neformalne grupe i pojedince za prijavu na KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”, IPA/2022/440-688, koji finansira Delegacija Evropske unije a ko-finansiraju Ministarstvo javne uprave i Help.

Projektom će se podržati ideje NVO, neformalnih grupa i pojedinaca iz sljedećih oblasti:
• Pristup neformalnom obrazovanju & stručnom osposobljavanju
• Povećano zapošljavanje mladih unapređenjem digitalnih vještina
• Razvoj malih biznisa u seoskim/ruralnim područijima
• Kulturne i turističke inicijative
• Eko turizam
• Tradicionalne rukotvorine i domaći proizvodi
• Učešće mladih i dijalog na lokalnom nivou
Koordinator projekta Nikola Bošković iz Help-a i Danijela Armuš, te Jovan Bojović iz Juventasa, pojasnili su detalje, oblasti i uslove u vezi sa Pozivom, a odgovore na sva pitanja i nedoumice u vezi sa prijavom na Konkurs možete pronaći na linku .