Objavljeno

A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi TREND

Promocija inkluzije i jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) od izuzetnog je značaja za društveni i ekonomski razvoj svake zemlje. Nažalost, velika je vjerovatnoća da osobe sa invaliditetom budu nezaposlene ili da zarađuju manje od osoba bez invaliditeta.

Cilj ovog projekta je povećanje mogućnosti za zapošljavanje koje su na raspolaganju osobama sa invaliditetom, kao i povećanje zapošljivosti OSI kroz razvoj njihovih kompetencija i profesionalnih vještina. Pored toga, projekat će doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI i boljoj međusektorskoj saradnji u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Projektom su obuhvaćene opštine Bar i Ulcinj u Crnoj Gori, te opštine Skadar i Lješ u Albaniji.

Očekuje se da će tokom perioda implementacije ovaj projekat dovesti do povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom, novih mogućnosti za njihovo zapošljavanje, kao i do razvoja boljeg sistema za radno angažovanje OSI, kako na institucionalnom tako i na poslovnom nivou.

Naziv projekta:

A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi TREND

Sektor:

Datum početka: 

01/02/2021

Datum završetka:

01/02/2023

Lokacija:

Bar i Ulcinj (Crna Gora); Skadar i Lješ (Albania)

Budžet:

442645.09€

Korisnik projekta:

Caritas Barske nadbiskupije (Crna Gora)
Partneri: Caritas Albanija; NVO Projekat Nada (Albanija); Udruženje paraplegičara Bar (Crna Gora)

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Dummy grant

Galerija

Uspješna priča