Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života

Pružanje socijalne zaštite je od velikog značaja za smanjenje siromaštva i nejednakosti, jačanje socijalne stabilnosti, te postizanje socijalne pravde. Stoga je važno da se podstiče socijalna inkluzija i kontinuirano razvijaju kvalitetni programi socijalne zaštite. Ovaj

Read More

Reforma nacionalnog sistema procjene invalidnosti

Sva prava po osnovu invaliditeta u resorima socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovanja i zdravstva direktno zavise od postavke sistema procjene/utvrđivanja invalidnosti. Postojeći nacionalni sistem za utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori dominantno se zasniva na

Read More

Osobe sa invaliditetom – lideri u pčelarstvu

Pčelarstvo je profitabilna djelatnost, koja pomaže samozapošljavanju i smanjenju siromaštva, a nema negativan uticaj na životnu sredinu. Cilj ovog projekta bio je razviti pčelarstvo kao dobru mogućnost za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) u pograničnim

Read More