Objavljeno

POWER – Osobe sa invaliditetom: Nove mogućnosti za rad, zapošljivost i profesionalnu rehabilitaciju

Obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) veoma je važno za njihovo uključivanje u društvo. Međutim, ove osobe se i dalje suočavaju sa preprekama na tržištu rada i imaju nižu stopu zaposlenosti u odnosu na ostatak stanovništva.

Zbog toga je ovaj projekat bio usmjeren na povećanje zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u prekograničnoj oblasti Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tokom implementacije projektnih aktivnosti, više od 120 OSI imalo je priliku da učestvuje u projektu i prođe kroz njegov program jačanja kapaciteta. Takođe, 21 OSI je pohađalo program stažiranja „POWER“, koji im je omogućio da razviju profesionalne vještine i steknu znanja koja će im pomoći da se integrišu u radno okruženje.

Osobe sa invaliditetom u prekograničnoj oblasti dobile su i podršku za razvoj karijere putem interaktivne internet platforme. Osim toga, u Beranama (Crna Gora) i Mostaru (Bosna i Hercegovina) organizovana su dva sajma zapošljavanja za osobe sa invaliditetom. U okviru sajmova održane su dvije radionice o javnoj podršci zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i i aktivnom traženju posla sa konkretnim primjerima dobre prakse.

Ukratko, ovaj projekat je pomogao da se unaprijedi okruženje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i povećaju mogućnosti za njihovo zaposlenje u prekograničnom području.

Naziv projekta:

POWER – Osobe sa invaliditetom: Nove mogućnosti za rad, zapošljivost i profesionalnu rehabilitaciju

Sektor:

Datum početka: 

01/02/2018

Datum završetka:

30/04/2020

Lokacija:

Bosna i Hercegovina: Sarajevo i Mostar; Crna Gora: Kotor i Berane

Budžet:

459776.00€

Korisnik projekta:

CARITAS Bosna i Hercegovina
Partneri: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (BiH); Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Vedri osmijeh“ (BiH); Caritas Bar (MNE); Nadbiskupijske ustanove za mlade „Ivan Pavao II“ (BiH); Udruženje paraplegičara (MNE)

Više informacija:

Novosti:

Dodatni materijal:

Grantovi

Izgradnja vinarije

Poboljšanje objekta za preradu mesa

Izgradnja intenzivnog višegodišnjeg zasada jabuke

Izgradnja višetunelskog plastenika

Modernizacija postojećih proizvodnih pogona kroz nabavku opreme i izgradnja uzgajališta za koke nosilje sa pripadajućom opremom

Korak po korak do zajedničkog cilja

Upoznaj Rome i presudi – UROP

Škola dojenja

CattaroSail

Sportom do inkluzije i pristupačnosti

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore

Naš novac

Civilno društvo Ulcinja prati javnu potrošnju

NVO NADA Herceg Novi

Naš novac – vaša ili naša odgovornost

Transparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume

Transparentna javna potrošnja na politike za romsku inkluziju

Igre na sreću – kako do efikasnijeg i transparentnijeg sistema?

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Naš budžet je naša stvar!

Kako se troši naš budžet? (Ne) javna potrošnja u Crnoj Gori

Zajednički novac – zajednička odgovornost

Peer

MIROVNO – Medijske i romske organizacije protiv vršnjačkog nasilja u obrazovanju

Teatrom protiv vršnjačkog nasilja

Meet recognize and report e-violence

Upoznajte, prepoznajte i prijavite e-nasilje

Peer

Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje

Imaj u vidu!

Tolerancija je naš izbor!

Galerija

Uspješna priča