objavljeno

EVROPSKA GODINA VJEŠTINA

Inspiriši se, uključi se, obuči se.

Evropska godina vještina ima za cilj rješavanje nedostatka vještina u Evropskoj uniji i podržavanje strategije EU za vještine, time će se pomoći pojedincima da se prekvalifikuju kroz fokus na vještine digitalne i zelene tehnologije.

U srcu ove dinamične inicijative koja podstiče obrazovanje i razvoj vještina, Evropska kuća organizovala je raznovrstan niz aktivnosti. Pridružite nam se na putovanju kroz organizovane događaje koji osvjetljavaju put ka inspirisanijoj, uključenijoj i obučenijoj Evropi.

STEAM café

Evropska kuća obilježila je Međunarodni dan žena panel diskusijom koja je imala za cilj promociju STEM profesija među mladima, sa naglaskom na mlade žene. Tokom panela mogla se čuti važna poruka: “Nauka (S), tehnologija(T), inženjerstvo(E) i matematika(M) je za djevojke”. Veoma je važno  osnažiti mlade žene  i ohrabriti ih da se oslobode predrasuda i da se ne plaše ušuštanja u tradicionalno muške profesije i polja.

Internet i mi

Sajtovi Upwork, Fiverr, Freelancer, samo su neki od korisnih digitalnih alata u svijetu frilensing-a. To su na radionici ‘’Internet i mi’’ imali priliku da čuju studenti, arhitekte, dizajneri, inženjeri i drugi učesnici.

Obilježavanje Međunarodnog dana sreće

Psihološkinje i psihoterapeutkinje iz NVO Portret, Jovana Strugar i Branka Ćalasan, spakovale su ‘’kofer psiho-alata’’ i zajedno smo ‘’otputovali u središte priče’’ kako bismo obilježili Medjunarodni dan sreće u Evropskoj kući.

ČEK: Održana digitalna radionica za seniore

Kroz radionicu ‘’Internet i mi: Alati za svaki dan’’, Snežana Nikčević iz NVO 35mm je korak po korak pokazivala kako da naši stariji sugradjani koriste pojedine aplikacije koje značajno štede vrijeme i energiju.

Učili smo kako da skeniramo dokumenta koristeći pametni telefon u različtim formama i kako da skenirana dokumenta pošaljemo na različite platforme.

Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica u ICT

Međunarodni dan djevojčica u ICT-u Evropska kuća obilježila je radionicom o digitalnim vještinama. Učenici osnovnih škola: Oktoih, Pavle Rovinski, Milorad-Musa Burzan, upoznali su se sa različitim tipovima programiranja, njihovim prednostima i manama.

Marunove biljke u Evropskoj kući

U okviru Evropske zelene nedjelje, Evropska kuća je organizovala ‘’zelenu’’ radionicu za djecu. Djeca su imala priliku da nauče šta su to zelene vještine i naprave svoj prvi terarijum. Znanje je sa njma podijelila omladinska radnica Jelena Fuštić, a sa kokedamama i terarijumima za biljke, upoznala ih je Marija Marković, koja je govorila o umjetnosti pravljenja cvjetnih aranžmana.

Radionice u Evropskoj kući: Mentalno zdravlje u poslovnom okruženju

Evropska kuća organizovala je seriju radionica posvećenu Mentalnom zdravlju u poslovnom okruženju:

Prva radionica: Postavljanje ličnih granica na poslu

Lične granice nam pomažu da održimo zdrav i siguran prostor u kome možemo da se pobrinemo za sebe, svoje emocionalno stanje i svoje potrebe. Na ovoj interaktivnoj radionici istražili smo kako izgledaju zdrave lične granice. Naučili smo šta nas koči u postavljanju ličnih granica i kako se ovo naročito odražava na poslovno okruženje.

Druga radionica: Anksioznost na poslu i Imposter sindrom

Imposter syndrome, odnosno “sindrom varalice” je specifično stanje u kome se osjećamo neadekvatno, manje vrijedno i kao da smo nekako greškom dobili neki posao ili odgovornost, iako imamo obrazovanje, iskustvo i rezultate koji ne idu u prilog ovome. Na ovoj radionici pričali smo o anksioznosti na poslu, o tome kako da se nosimo sa sindromom varalice i kako da njegujemo empatičan i konstruktivan unutrašnji samogovor kako bismo vidjeli sebe u realističnijem svjetlu.

Treća radionica: Traženje balansa i prevencija sagorijevanja

U svijetu u kome vlada kultura urgencije, gdje smo pod snažnim pritiskom da moramo biti dostupni odmah i za sve, gdje se posao prelio van okvira kancelarije i radnog vremena, a pritisak da moramo biti uspješni u više oblasti je nadjačao našu prirodnu potrebu za razonodom, bliskošću odmorom i igrom – sagorijevanje pod stresom je široko rasprostranjena pojava. Na ovoj radionici naučili smo da prepoznamo svoje lične vrijednosti i da ponovo napravimo kontakt sa sobom i sa onime što nam je stvarno važno u životu.

Četvrta radionica: Unutrašnje dijete na poslu

O dijelu naše ličnosti koji se lako uznemiri tokom teških razgovora, u kome živi veliki dio naših strahova, nesigurnosti i nepovjerenja, koji paniči kada nas šef pozove iznenada na sastanak ili koji ima ogromnu tremu pred intervju razgovarali smo sa Jelenom Marković Smart Change tokom četvrte ČEK radionice posvećene mentalnom zdravlju u poslovnom okruženju.

Radionice o vještačkoj inteligenciji

Evropska kuća organizovala je radionicu posvećenu vještini zadavanja tekstualnih upita Chat GPT-u pod nazivom ČEK: Vještina zadavanja tekstualnih upita Chat GPT-u. Ova radionica koja je organizovana u okviru Evropske godine vještina, privukla je pažnju učesnika sa različitih polja interesovanja.

Ovo je bila prva od dvije radionice koje Evropska kuća organizuje u saradnji sa Crnogorskim udruženjem za vještačku inteligenciju.

Transforming words into images

Tokom druge radionice posvećene vještačkoj inteligenciji koja je održana u Evropskoj kući imali smo priliku da se upoznamo sa različitim AI alatima koji se mogu koristiti za generisanje slika.

Tokom 2023. godine Evropska kuća je organizovala: BESTutorial-soft skills workshop, u saradnji sa studentskom organizacijom Best kao i četiri Soft skills akademije u saradnji sa EESTEC.

Evropska kuća je pon0sna što je u okviru Evropske godine vještina podržala i Prvo nacionalno takmičenje u robotici za osnovce.

Timovi koji su se okupili sačinjeni su od po 4 učenika i dolaze iz 43 osnovne škole sa teritorije Crne Gore. Ukupno 58 timova provjerilo je svoje programersko znanje na takmičenju održanom u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore.

Takođe kroz podršku Evropske kuće tim mladih robotičara iz Crne Gore predstavljao je našu zemlju na olimpijadi robotike “First Global Challenge”  koja je održana u Singapuru i osvojio treće mjesto na takmičenju u komkurenciji od 191 zemlje.

Nova godina i nova šansa za učenje. Evropska kuća planira da 2024. godinu ispuni brojnim novim inspirativnim i zabavnim događajima koji se tiču razvijanja vještina. Pridružite nam se i umnožite sa nama svoje znanje i lijepa sjećanja.